Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
47a/TB-UBND 20/12/2022 KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng xã Ngọc Liên năm 2022 UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
152/TB-UBND 10/11/2022 TB tạm dừng tiếp nhận và giải quyết TTHC UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
04/HD-UBND 09/11/2022 Hướng dẫn tuyên truyền Đề án 06 UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
07/11/2022 BC xử phạt vi phạm hành chính năm 2022 UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
43/KH-UBND 19/10/2022 Kế hoạch tổng rà soát kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,cứu hộ UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
140/TB-UBND 03/10/2022 THÔNG BÁO Công khai số tài khoản thu phí, lệ phí Của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ngọc Liên UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
139/TB-UBND 03/10/2022 TB tạm dừng nhận HS giải Quyết TTHC chiều ngày 05/10/2022 UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
139/TB-UBND 29/09/2022 TB tạm dừng tiếp nhận TTHC chiều 29/9/2022 UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
37/KH-UBND 21/09/2022 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
405/QĐ-UBND 21/09/2022 QĐ kiện toàn BCĐ rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
35/KH-UBND 23/08/2022 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRANG THIÊT BỊ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về;Tải về;
24/NQ-HĐND 08/07/2022 NQ về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
25/NQ-HĐND 08/07/2022 NQ về kết quả thực hiện PTKT 6 tháng đầu năm UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
26/NQ-HĐND 08/07/2022 NQ về phê duyệt quyết toán thu chi ngân sách và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
28/NQ-HĐND 08/07/2022 NQ về phê duyệt nhiệm vụ và quy hoạch chung xây dựng xã Ngọc Liên huyện Cẩm Giàng đến năm 2030 UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
27/NQ-UBND 08/07/2022 NQ về quản lý, sử dụng đất đai và môi trường 6 tháng đầu năm UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
03/BC-BBT 05/07/2022 BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Cổng thông tin điện tử xã Ngọc Liên UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
54/TB-UBND 30/06/2022 BC Trang TTĐT UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
30/KH- UBND 24/06/2022 KH kỷ niệm ngày 27/7/2022 UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
29/TB-UBND 13/06/2022 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền ngày gia đình Việt Nam UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
1234567
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2909
Trước & đúng hạn: 2909
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/11/2022 08:54:33)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 10
Hôm nay: 23
Tất cả: 33,140