Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
60/TB-UBND 17/08/2023 TB về việc bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về;Tải về;
36/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2024 UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
37/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết về phê duyệt quyết toán thu- chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2023. UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
38/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết về phê duyệt chi đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất từ tài khoản tiền gửi UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
39/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết về phê duyệt bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm gđ 2021-2025 UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
40/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết về phê duyệt , điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
40/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết về phê duyệt , điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
41/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ PTKT-XH 6 tháng đầu năm 2023 UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
42/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết phê duyệt kết quả thực hiện công tác QLDĐ 6 tháng đầu năm 2023 UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
43/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết phê duyệt xây dựng trụ sở công an xã Ngọc Liên UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
14/TB-HĐND 13/07/2023 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XX NK 2021-2026 UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
120/NQ-UBND 05/07/2023 Quyết định về việc công bố công khai số liệu ngân sách xã Ngọc Liên 6 tháng đầu năm 2023 UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
85/KH-ĐU 19/06/2023 Kế hoạch tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về;Tải về;
86/KH-ĐU 19/06/2023 Kế hoạch tuyên truyền kết quả hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII giữa nhiệm kỳ UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về;Tải về;
105/TB-ĐU 06/06/2023 Thông báo kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ xã ngọc Lên về việc đẩy mạnh thu nhận,cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
106/TB-ĐU 06/06/2023 Thông báo của Ban chấp hành đảng bộ xã về việc tập trung lãnh đạo,chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao năm 2023 UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
83/KH-UBND 06/06/2023 KẾ HOACH Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/HU ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ vềtiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụtrong cán bộ, công chứcvà cán bộ, chiến sỹ trong lực lượngvũ trang trên địa bàn huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
84/KH-UBND 06/06/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/02/2023của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII"Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thốngchính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
124/TB-UBND 03/06/2023 TB lĩnh vực địa chính UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
75/QĐ-UBND 31/05/2023 Quyết định kiện toàn BCĐ chuyển đổi số xã Ngọc Liên UBND xã Ngọc Liên Tải file Tải về
12345678910...
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1560
Trước & đúng hạn: 1560
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 08:40:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 7
Tất cả: 45,830