CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP- HỘ TỊCH
19/09/2022 03:31:54

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

I

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

1.

Cấp bản sao từ sổ gốc

 

2.

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

3.

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

 

4.

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

5.

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 

6.

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

7.

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

8.

Chứng thực di chúc

 

9.

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 

10.

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

11.

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

II

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1.

Đăng ký khai sinh

 

2.

Đăng ký kết hôn

 

3.

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

4.

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

5.

Đăng ký khai tử

 

6.

Đăng ký khai sinh lưu động

 

7.

Đăng ký kết hôn lưu động

 

8.

Đăng ký khai tử lưu động

 

9.

Đăng ký giám hộ

 

10.

Đăng ký chấm dứt giám hộ

 

11.

Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch

 

12.

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

13.

Đăng ký lại khai sinh

 

14.

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

15.

Đăng ký lại kết hôn

 

16.

Đăng ký lại khai tử

 

17.

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

18.

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

III

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

1.

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

 

2.

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

IV

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

1.

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

 

V

LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

1.

Công nhận hòa giải viên

 

2.

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

 

3.

Thôi làm hòa giải viên

 

4.

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

VI

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1.

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

2.

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

VII

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

1.

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

 

2.

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

 

3.

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

 

4.

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

 

5.

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

 

6.

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

 

7.

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 

8.

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

 

9.

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 87
Trước & đúng hạn: 87
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/01/2023 07:59:38)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 16
Tất cả: 36,127