CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TUYÊN TRUYỀN ĐỀ AN 06 CỦA CHÍNH PHỦ
09/11/2022 10:04:42

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đồng bộ, toàn diện, bằng nhiều hình thức về các nội dung của Đề án 06 trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn xã Ngọc Liên nói riêng huyện Cẩm Giàng và tỉnh Hải Dương nói chung, qua đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác triển khai thực hiện Đề án 06 đồng bộ, hiệu quả. Khuyến khích người dân, sử dụng các sản phẩm số, dịch vụ số, nhất là tạo lập tài khoản Định danh điện tử qua việc cấp CCCD cài đặt, sử dụng, thực hiện các dịch vụ công trên ứng dụng VNEID (dịch vụ Cư trú, thương mại điện tử, thanh toán điện tử và các dịch vụ khác).

Xã Ngọc Liên gửi tài liệu tuyên truyền đề án 06 để cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã nắm và tổ chức thực hiện.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

TIỆN ÍCH ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 87
Trước & đúng hạn: 87
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/01/2023 08:19:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 16
Tất cả: 36,127