THÔNG BÁO
Thông báo công nhận kết quả bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024
25/06/2022 12:00:00

      Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
      Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/4/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khúa XI về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
      Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012;
      Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư; Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND;
      Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ bầu cử về đề nghị công nhận kết quả bầu Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024.
      Ngày 16/6/2022 Chủ tịch UBND xã Ngọc Liên ban hành Quyết định công nhân kết quả bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024; Trong đó công nhận: 
     
- Ông Vũ Công Ứng, sinh năm 1959 trúng cử Trưởng thôn Mỹ Ngọc
      - Ông Khúc Thái Tỉnh, sinh năm 1970 trúng cử Trưởng thôn Cẩm Ngọc.
      - Ông Nguyễn Ngọc Kiên, sinh năm 1976 trúng cử Trưởng thôn Thu Lãng.
      - Ông Phạm Xuân Nghị, sinh năm 1975 trúng cử Trưởng thôn Bằng Nghĩa.
      - Ông Nguyễn Văn Oanh, sinh năm 1968 trúng cử Trưởng thôn Ngọc Quyết.
      - Ông Nguyễn Văn Vững, sinh năm 1976 trúng cử Trưởng thôn Bình Phiên.
      Người trúng cử Trưởng thôn được hưởng phụ cấp hàng tháng; được cử đi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cần thiết phục vụ cho công tác tại thôn và quyền lợi khác theo quy định hiện hành.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 135
Trước & đúng hạn: 135
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/02/2023 14:33:26)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 76
Tất cả: 36,481