CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
DANH MỤC TTHC Lĩnh vực Thể thao
16/09/2022 10:00:28

DANH MỤC TTHC

Lĩnh vực Thể thao

( Theo Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Hải Dương

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 
   


STT

Tên thủ tục

Trang

1

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

02

Tên thủ tục

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Lĩnh vực

Thể dục thể thao

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã

Cách thức thực hiện


Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

   

Trình tự thực hiện


Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận của câu lạc bộ thể thao cơ sở.


Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận, trường hợp không công nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do, nếu không đáp ứng các điều kiện thì phải trả lời bằng văn bản

Thời hạn giải quyết


07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí

Không quy định

Lệ Phí

Không quy định

Thành phần hồ sơ


- Quyết định thành lập - Danh sách Ban chủ nhiệm - Danh sách hội viên - Địa điểm luyện tập - Quy chế hoạt động

Số lượng bộ hồ sơ

Không quy định

Yêu cầu - điều kiện


Không

Căn cứ pháp lý


- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. - Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao - Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể thao cơ sở

Biểu mẫu đính kèm

 

Kết quả thực hiện


Quyết định hành chính

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 87
Trước & đúng hạn: 87
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/01/2023 06:54:48)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0