GIÁO DỤC-Y TẾ
Huyện Cẩm Giàng tăng cường công tác quản lý thu, chi năm học 2023-2024
27/09/2023 08:02:32

Để tăng cường công tác quản lý thu, chi trong năm học 2023-2024 theo đúng hướng dẫn của các cấp, tránh tình trạng “lạm thu” trong các đơn vị trường học, UBND huyện Cẩm Giàng đã có văn bản chỉ đạo thực hiện các khoản thu, chi trong nhà trường. Theo đó, việc quản lí các khoản thu, chi trong nhà trường phải được thực hiện đúng quy định của nhà nước và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của các cơ quan quản lý có thẩm quyền. Tất cả các khoản thu, chi trong nhà trường đều phải được thông báo công khai tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong nhà trường, đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định. Nghiêm cấm các trường tự đặt ra các khoản thu không có trong quy định hoặc lập quỹ dưới hình thức tự nguyện để ép buộc cha mẹ học sinh đóng góp.

Đối với các trường ngoài công lập: Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, kiểm toán, nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và những quy định hiện hành khác liên quan. Thực hiện chế độ công khai tài chính và lập báo cáo tài chính gửi cơ quan quản lý ngành, cơ quan tài chính và cơ quan thuế cùng cấp theo chế độ kế toán hiện hành.

Thu chi học phí thực hiện theo Công văn số 1569 ngày 08/9/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc thu học phí và các khoản thu dịch vụ trong nhà trường năm học 2023-2024.Đối với các khoản thu chi khác, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 08/2022, ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Các khoản thu phải đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, thu nhập trên địa bàn. Mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi, phải được thỏa thuận bằng văn bản của ban đại diện cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, đồng thuận của phụ huynh các lớp, có sự thống nhất của Ban giám hiệu nhà trường và phê duyệt của cơ quan quản lý cấp trên.

Đối với khoản thu về quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu, các đơn vị cần thống nhất chủ trương, kiểu mẫu với cha mẹ học sinh. Cha mẹ học sinh hoặc ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức việc may hoặc mua đồng phục theo đúng quy định.

Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55 ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh. Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh. Tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định và Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản thu phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện, không được thu hoặc chi các khoản trái quy định tại khoản 4, Điều 10 Thông tư 55./.

Tăng cường công tác quản lý thu, chi năm học 2023-2024

Nguồn: Cổng TTĐT huyện Cẩm Giàng
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2049
Trước & đúng hạn: 2049
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 22:29:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0