CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hội Nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
09/01/2023 08:37:18

Sáng 08/01/2023, tại Hội trường Trung tâm UBND xã, Ban Thường Đảng ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho đảng viên trong Đảng bộ.

 

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 91-KH/HU, ngày 25/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ xã xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, thời gian là 01 ngày, gồm 3 Nghị quyết và 01 kết luận:

Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”;

Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”;

Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13 về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

 
Đồng chí Lê Văn Định - HUV - Bí thư Đảng ủy xã truyền đạt nội dụng các Nghị quyết  tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Lê Văn Định – HUV – Bí thư Đảng ủy xã quán triệt nội dung cơ bản của các Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới";

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên những nội dung, quan điểm cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương. Liên hệ, vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể ở cơ sở, để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương đảm bảo hiệu quả.

Nguyễn Nhiên

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2008
Trước & đúng hạn: 2008
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 10:21:46)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 12
Hôm nay: 18
Tất cả: 48,570