DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
Danh bạ điện thoại
16/03/2021 12:00:00

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ NGỌC LIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Số điện thoại

1

Lê Văn Định

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy

0979.789.756

2

Nguyễn Mạnh Cương

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

0984.904.574

3

Phạm Công Hậu

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

0968.178.669

4

Nguyễn Thị Hà

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã

0986.208.451

5

Bùi Ánh Dương

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã

0988.676.346

6

Nguyễn Văn Hải

Đảng ủy viên, Trưởng công an xã

0914.011.184

7

Nguyễn Văn Chí

Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Quân sự xã

0364.445.679

8

Nguyễn Văn Đức

Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ xã

0987.506.266

9

Nguyễn Thị Hà

Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội PN xã

0345.850.121

10

Nguyễn Thị Sen

Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội ND xã

0983.293.157

11

Lê Văn Hưng

Đảng ủy viên, Giám đốc HTXDV NN

0366.503.194

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Số điện thoại

I. Cán bộ đoàn thể

1

Nguyễn Văn Đức

Chủ tịch UBMTTQ xã

0987.506.266

2

Nguyễn Thị Hà

Chủ tịch Hội PN

0345.850.121

3

Nguyễn Thị Sen

Chủ tịch Hội ND

0983.293.157

4

Nguyễn Văn Nghiêm

Bí thư Đoàn TN

0988.687.317

5

Lê Văn Sơn

Chủ tịch Hội CCB

0385.804.727

II. Công chức xã

1

Nguyễn Văn Chí

CHT Quân sự

0364.445.679

2

Trần Ích Biên

VP Đảng ủy, Nội vụ

0973.666.410

3

Trịnh Thị Chất

Công chức VP HĐND, UBND

0397.856.235

4

Hoàng Thị Thắm

Công chức TC, Kế toán

0393.516.339

5

Nguyễn Thị Khánh

Công chức TP -HT

0378.275.523

6

Phạm Xuân Bách

Công chức TP -HT

0363.370.987

7

Nguyễn Thị Nhiên

Công chức VH TT

0977171905

8

Nguyễn Thị Huệ Cầm

Công chức LĐTB & XH

0364.004.366

9

Nguyễn Văn Mỵ

Địa chính Xây dựng

0351.419.886

III. Công an xã

1

Nguyễn Văn Hải

Trưởng công an

0914.011.184

2

Nguyễn Đình Phong

Phó Trưởng công an

0963.051.328

3

Đào Quang Trung

Công an Thường trực

0974.121.686

4

Vũ Thế Tùng

Công an Thường trực

0902,159,294

5

Nguyễn Văn Sơn

Công an Thường trực

0332.361.236


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1554
Trước & đúng hạn: 1554
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 04:34:27)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0