CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đảng ủy xã Ngọc Liên tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV
01/06/2023 09:28:09

Sáng 31/5 Đảng ủy xã Ngọc Liên tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có các đồng chí trong BanThường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ, Bí thư chi bộ Công an, Dân quân, Trường học , Trạm y tế và Bí thư chi bộ các thôn.

 

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Cương – PBT Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ngọc Liên, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, sự tác động mạnh mẽ từ đại dịch Covid -19 nhưng với quyết tâm, nỗ lực phấn đấu Đảng bộ và Nhân dân xã Ngọc Liên, các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đạt được nhiều kết quả nội bật.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện ổn định, các phong trào của địa phương hưởng ứng tích cực; xã có nhiều tiềm năng, lợi thế tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, nhất là tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phổ biến, quán triệt chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao; xây dựng kế hoạch quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Kết luận và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và các Đề án của Huyện uỷ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận, quy định của hội nghị lần thứ 4, lần thứ 5 và lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII);Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị vềtiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/3/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy“Về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Giàng về thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, giai đoạn 2021-2025

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kết nạp 18 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Công tác Dân vận, tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt, đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXV đã đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến nửa nhiệm kỳ đã có đa số các chỉ tiêu đã đạt theo Nghị quyết đề ra. Tuy nhiên vẫn có 4 chỉ tiêu chưa hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra: (1) Giá trị nông nghiệp, thủy sản tăng từ 1,5- 2% trở lên (Thực hiện giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân giảm 9,3%); (2) Thu ngân sách bình quân tăng 10%/năm trở lên (Thực hiện thu ngân sách bình quân tăng 2,79%/năm); (3) Tỷ lệ phát triển dân số hàng năm dưới 1%. Hạ tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống dưới 8% (Thực hiện tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2020 và 2021 là 1% và năm 2022 là 1,3%; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng năm 2020 là 8,1%, năm 2021 là 8% và năm 2022 là 9,7%); (4) Phấn đấu 95 % trở lên số hộ đạt gia đình văn hóa (Số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2020 đạt tỷ lệ: 91,6%, năm 2021 là 89% và năm 2022 là 88%.

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp có nhiều cố gắng trong việc đẩy mạnh sản xuất, phát triển nông nghiệp, thực hành tiết kiệm; tích cực vận động, tuyên truyền nhân dân áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi; tổ chức được 05 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho xã viên, cung cấp 86,4kg/năm thuốc diệt chuột; Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 là 25.507.800đ, năm 2021 là 14.291.500đ và năm 2022 là 79.190.000đ.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển mạnh mẽ. Nằm trong khu vực có nhiều Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, thu hút nhiều công ty, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động trên địa bàn xã. Cấp uỷ, chính quyền luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư phát triển vào các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ để tạo việc làm, tăng thu nhập. Tổng giá trị thu bình quân hằng năm từ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 260.022 triệu đồng/năm, tăng 24.322 triệu đồng = 10,3% so với năm 2020; giá trị thu bình quân hằng năm từ dịch vụ đạt 60.650 triệu đông/năm tăng 12.650 triệu đồng = 26,4% so với năm 2020 (Đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội: Giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng từ 5-6% trở lên; Giá trị dịch vụ tăng từ 10-11% trở lên).

Lao động việc làm, an sinh xã hội và giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện tốt. Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân đầu tư duy trì và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và tạo điều kiện để nhân dân tham gia lao động tại các khu công nghiệp tăng thu nhập; tỷ lệ lao động có việc làm trên địa bàn xã đạt 97%; Quan tâm tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn rủi ro, tổ chức vận động ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ chăm sóc người cao tuổi; quỹ vì người nghèo; hỗ trợ xây sửa nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Công tác đảm bảo an sinh xã hội của địa phương được duy trì thường xuyên nền nếp góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong 3 năm (2020-2023), chi trả kinh phí hỗ trợ nhà ở đối với 30 trường hợp là người có công với cách mạng với tổng số tiền là 1.050 triệu đồng; Chi trả kinh phí hỗ trợ dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ cho 591 đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, nghèo, cận nghèo, người lao động không có giao kết hợp đồng với tổng số tiền là 738.000.000 đồng đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và qui định; Xét và cấp kịp thời thẻ bảo hiểm y tế cho người có công tham gia hoạt động kháng chiến và các đối tượng hộ nghèo; Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi đạt 100%. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 là 1,61%, năm 2021 giảm còn 1,53% và năm 2022 giảm còn 1,37% (Cơ bản đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội: Giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 xuống dưới 1,0%.).

Bên cạnh các kết quả đạt được, các đại biểu dự hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, đề ra các nhóm giải pháp chủ yếu nhằm tạo sự đột phá, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của cả nhiệm kỳ.

Nguyễn Nhiên

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1590
Trước & đúng hạn: 1590
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 05:54:59)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 4
Tất cả: 45,996