THÔNG BÁO
Thông báo kết quả bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024
16/06/2022 06:59:45

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 22/4/2022 của UBND xã Ngọc Liên về việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, nhệm kỳ 2022-2024.
Ngày 12/6/2022 các Tổ bầu cử trên địa bàn xã Ngọc Liên đã tổ chức bầu cử Trưởng thôn, nhệm kỳ 2022-2024; Kết quả như sau:
- Có 6/7 người ứng cử có số phiếu bầu đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn gồm:
+ Ông Vũ Công Ứng ứng cử Trưởng thôn Mỹ Ngọc.
+ Ông Khúc Thái Tỉnh ứng cử Trưởng thôn Cẩm Ngọc.
+ Ông Nguyễn Ngọc Kiên ứng cử Trưởng thôn Thu Lãng.
+ Ông Phạm Xuân Nghị ứng cử Trưởng thôn Bằng Nghĩa.
+ Ông Nguyễn Văn Oanh ứng cử Trưởng thôn Ngọc Quyết.
+ Ông Nguyễn Văn Vững ứng cử Trưởng thôn Bình Phiên.
- Có 1/7 người ứng cử có số phiếu bầu đạt dưới 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn ông Hoàng Kim Nghị ứng cử Trưởng thôn Mỹ Hảo.
UBND xã thông báo để cán bộ và nhân dân trong toàn xã nắm được.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 135
Trước & đúng hạn: 135
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/02/2023 14:30:20)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 76
Tất cả: 36,481