CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thủ tục Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương
03/04/2023 09:20:57

Tên thủ tục

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Lĩnh vực

Nông nghiệp

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp Xã.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

   

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01bộ hồ sơ về cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông Xã trước ngày 30/9 hàng năm;

Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông ở Xã tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cấp Huyện trước ngày 15/11 hàng năm;

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp Xã phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.

Thời hạn giải quyết

60 ngày.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

+ Đề xuất kế hoạch khuyến nông;

+ Dự toán kinh phí

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ

Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

Điều 25, Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2008
Trước & đúng hạn: 2008
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 12:01:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 19
Tất cả: 48,571