CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Hỗ trợ người dân kích hoạt, sử dụng các ứng dụng điện tử
30/05/2023 04:38:24

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, hiện tại đa số công dân đã có thể kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử khi có điện thoại thông minh thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID của Bộ Công an.

Tuy nhiên trên thực tế nhiều người dân vẫn còn sử dụng điện thoại di động thông thường (không phải điện thoại thông minh) hoặc điện thoại thông minh nhưng phiên bản phần mềm không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Khi công dân đến cơ quan công an để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử và hồ sơ được phê duyệt thì hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ gửi tin nhắn SMS thông báo theo số điện thoại công dân đã đăng ký có cấu trúc như sau:

- Tin nhắn được gửi có tên định danh là “VNeID”.

- Tin nhắn có nội dung cụ thể như sau: “Cuc Canh sat QLHC ve TTXH thong bao: Hồ sơ dang ky tai khoan dinh danh dien tu cua cong dan da duoc phe duyet. De nghi truy cap ung dung VNeID hoac dia chi https://vneid.gov.vn de kich hoạt tai khoan”.

Sau khi nhận được tin nhắn này, công dân hãy truy cập vào trang web theo địa chỉ https://vneid.gov.vn (hoặc tải ứng dụng VneID trên điện thoại thông minh) và thực hiện cách kích hoạt tài khoản định danh điện tử

 

Bước 1: Công dân sử dụng máy vi tính có kết nối mạng Internet truy cập vào trang https://vneid.gov.vn

Bước 2: Chọn mục "Kích hoạt tài khoản" và điền thông tin số định danh cá nhân và số điện thoại đã đăng ký tài khoản định danh điện tử, sau đó chọn "Gửi yêu cầu".

Bước 3: Nhập mã OTP mà VNeID đã gửi về số điện thoại đã đăng ký.