NÔNG THÔN MỚI
UBND xã Ngọc Liên ban hành quyết định Kiện toàn Ban quản lý Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Ngọc Liên
30/03/2022 10:22:07

Ngày 07/02/2022 UBND xã Ngọc Liên ban hành Quyết định số 107/QĐ –UBND Kiện toàn Ban quản lý Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Ngọc Liên gồm 21 đồng chí. Trong đó đồng chí Phạm Công Hậu – Phó bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã làm trưởng Ban quản lý; Đồng chí Bùi Ánh Dương – Đảng uỷ viên - Phó chủ tịch UBND xã làm Phó Ban quản lý; Các thành viên là các đồng chí Đảng uỷ viên, cán bộ, công chức, nhà trường, Trạm y tế.

Ban quản lý Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Ngọc Liên có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các cán bộ, công chức xã và cơ sở thôn xây dựng kế hoạch và triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí để xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Ngọc Liên giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2025 được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 25/7/2019.

Cũng ngày 07/2/2022 Ban quản lý Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Ngọc Liên ban hành Quyết định kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban quản lý Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới gồm 12 đồng chí. Đồng chí Bùi Ánh Dương – Đảng uỷ viên – Phó chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng, tổ phó và các thành viên là các đồng chí đảng uỷ viên, cán bộ, công chức xã Ngọc Liên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ giúp Ban quản lý trong chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1560
Trước & đúng hạn: 1560
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 08:04:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 6
Tất cả: 45,829