CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thủ tục Quyết định tiêu hủy tài sản công
05/04/2023 02:41:31

THÔNG TIN CHI TIẾT THỦ TUC̣

Tên thủ tục

Quyết định tiêu hủy tài sản công

Lĩnh vực

Quản lý công sản

Cơ quan thực
hiện

Cấp xã

Cách thức thực
hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Trình tự thực
hiện

Bước 1: Khi có tài sản công thuộc các trường hợp phải
tiêu hủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản lập 01 bô ̣hồ sơ đề nghị tiêu hủ y tài sản công gửi cơ quan quản lý cấp trên (nế u có ) để xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản công xem xét, quyết định.

Bước 2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được
đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định tiêu hủ y tài sản công hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị tiêu hủ y không phù hợp

Thời hạn giải
quyết

Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị tiêu hủ y tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có)

- Danh mục tài sản đề nghị tiêu hủy (chủng loại, số
lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế
toán; lý do tiêu hủy)

- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị tiêu hủy tài
sản (nếu có)

Yêu cầu - điều
kiện

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công

Biểu mẫu đính
kèm

 

Kết quả thực hiện

Quyết định tiêu hủy tài sản công hoặc văn bản hồi đáp
trong trường hợp đề nghị tiêu hủ y không phù hợp

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2008
Trước & đúng hạn: 2008
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 10:27:27)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 12
Hôm nay: 18
Tất cả: 48,570