THÔNG BÁO
Thông báo bầu cử lại Trưởng thôn Mỹ Hảo, nhiệm kỳ 2022-2024
17/06/2022 09:14:05

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 15/4/2022 và Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 20/4/2022 của UBND huyện Cẩm Giàng về bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2022 – 2024. Ngày 12/6/2022, UBND xã chỉ đạo tổ chức bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024; Kết quả, người ứng cử Trưởng thôn Mỹ Hảo có số phiếu bầu đạt dưới 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn.
      Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Hải Dương; được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Hải Dương; UBND xã Ngọc Liên thông báo ngày bầu cử, cử tri tham gia bỏ phiếu, thời gian bầu cử, hình thức bầu cử và khu vực bỏ phiếu bấu cử lại Trưởng thôn Mỹ Hảo, nhiệm kỳ 2022-2024 như sau:
      - Ngày bầu cử lại là chủ nhật, ngày 26/6/2022.
      - Cử tri tham gia bỏ phiếu là cử tri đại diện hộ gia đình.
      - Hình thức bầu cử: Bỏ phiếu kín.
      - Thời gian bầu cử: Từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
      - Địa điểm bầu cử, khu vực bỏ phiếu: Tại Nhà văn hóa thôn Mỹ Hảo.
   UBND xã giao cho Tổ bầu cử được kiện toàn theo Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 rà soát, lập và công bố danh sách cử tri; công bố danh sách người ứng cử; tổ chức bầu cử; công bố kết quả bầu cử; báo cáo kết quả bầu lại Trưởng thôn Mỹ Hảo theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; Đồng thời thực hiện thực hiện có hiệu quả Đề án số 01- ĐA/TU ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chủ trương 100% Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 87
Trước & đúng hạn: 87
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/01/2023 08:13:14)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 16
Tất cả: 36,127