TIN TỔNG HỢP KHÁC
Cẩm Giàng chỉ rõ hạn chế trong giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo
11/10/2022 08:29:02

UBND huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã nêu rõ các hạn chế, kết quả trong giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong 9 tháng đầu năm nay, xác định các giải pháp khắc phục trong 3 tháng cuối năm.

Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ở một số đơn vị còn những vụ việc chưa chính xác, dẫn đến tham mưu, giải quyết chưa đúng quy định. Một số UBND cấp xã chưa quan tâm đúng mức đến việc đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định giải quyết đơn thư khiến công dân tiếp tục gửi đơn lên cấp trên. Hiệu quả tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số đơn vị, địa phương chưa cao. Công tác phối hợp giải quyết đơn thư của một số cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ…

Đó là những hạn chế trong xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được UBND huyện Cẩm Giàng chỉ rõ trong báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm số 4 năm 2022 về “Tập trung nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, hạn chế thấp nhất đơn thư tồn đọng kéo dài”.

9 tháng qua, các cơ quan hành chính nhà nước huyện Cẩm Giàng đã giải quyết xong và trả lời 63/78 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 80,8%, gồm 4 đơn khiếu nại, 15 đơn tố cáo và 44 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân. 22/27 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện đã được giải quyết xong (chiếm 81,5%), còn 5 đơn đang xem xét giải quyết (chiếm 18,5%). 41/51 đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã đã giải quyết xong (chiếm 80,4%), còn 10 đơn đang giải quyết (chiếm 19,6%).

Từ các kết quả và hạn chế, UBND huyện Cẩm Giàng đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ngay tại cơ sở, hạn chế phát sinh đơn vượt cấp, kéo dài.

Nguồn: Báo Hải Dương
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2049
Trước & đúng hạn: 2049
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 21:24:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0