THÔNG BÁO
Công bố ngày bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024
10/06/2022 12:00:00

Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư; Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND;

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 15/4/2022 của UBND huyện Cẩm Giàng về bầu cử trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2022 – 2024; Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 20/4/2022 của UBND huyện Cẩm Giàng về bầu cử trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022 – 2024,

UBND xã Ngọc Liên thông báo ngày bầu cử, cử tri tham gia bỏ phiếu, thời gian bầu cử, hình thức bầu cử và khu vực bỏ phiếu bấu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024 trên địa bàn xã như sau:

1. Ngày bầu cử là chủ nhật, ngày 12/6/2022.

2. Cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử Trưởng thôn là cử tri đại diện hộ gia đình (chủ hộ hoặc người đại diện hộ), từ đủ 18 tuổi trở lên, đang cư trú thường xuyên ở thôn (thường trú hoặc tạm trú từ 06 tháng trở lên); có năng lực hành vi dân sự.

3. Hình thức bầu cử: Bỏ phiếu kín.

4. Thời gian bầu cử: Từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

5. Địa điểm bầu cử, khu vực bỏ phiếu: Tại Nhà Văn hóa các thôn.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 135
Trước & đúng hạn: 135
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/02/2023 15:34:16)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 78
Tất cả: 36,483