NÔNG THÔN MỚI
Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xã Ngọc Liên ban hành Kế hoạch xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022
29/03/2022 03:27:42

Ngày 25/01/2022 Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Ngọc Liên ban hành kế hoạch số 01/KH- BCĐ về xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Kế hoạch đưa ra các các nội dung trọng tâm cần thực hiện cụ thể:

1. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, rà soát thu thập các thông tin, tài liệu minh chứng theo quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền 13/18 tiêu chí cơ bản đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Tiêu chí số 01- Quy hoạch; Tiêu chí số 03- Thủy lợi; Tiêu chí số 04- Điện; Tiêu chí số 07- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 08- Thông tin –Truyền thông; Tiêu chí số 09- Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 11- Hộ nghèo; Tiêu chí số 12- Lao động có việc làm; Tiêu chí số 13- Tổ chức sản xuất; Tiêu chí số 14- Giáo dục và đào tạo; Tiêu chí số 15- Y tế; Tiêu chí số 17- Môi trường; Tiêu chí số 18- An ninh trật tự - Hành chính công;

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng 5/18 tiêu chí chưa đạt nông thôn mới nâng cao gồm: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập bình quân đầu người và văn hóa; Cụ thể:

a. Tiêu chí số 2: Giao thông

1. UBND xã xây dựng kế hoạch đề nghị HĐND xã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2026 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 để cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng, đường giao thông nông thôn xã Ngọc Liên; Thời gian thực hiện trong tháng 1/2022.

2. UBND xã chỉ đạo HTX và các thôn rà soát, đề xuất và đăng ký các tuyến đường nội đồng, đường giao thông đảm bảo đúng tiêu chuẩn, tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo quy định; Thời gian thực hiện trước ngày 30/4/2022.

3. UBND xã thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng, đường giao thông nông thôn xã Ngọc Liên theo quy định; Thời gian thực hiện trước ngày 30/7/2022.

4. Cơ sở thôn tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nhà ở, công trình vệ sinh khép kín bảo đảm vệ sinh, xây dựng cổng, tường bao bảo đảm mỹ quan chung; Các gia đình liền kề làm tấm đan đậy nắp rãnh tiêu thoát nước; Các hộ gia đình thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh xung quanh khu vực nhà mình đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

5. Cơ sở thôn, các ban, ngành, đoàn thể xã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến tặng đất để mở rộng đường giao thông, đường nội đồng; Xây dựng kế hoạch huy động ngày công tham gia trồng hoa, cây xanh, quét dọn, vệ sinh đường làng, ngõ, xóm; Xây dựng kế hoạch và huy động xã hội hóa để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm tài sản, trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường thôn, xã.

b. Tiêu chí số 5: Trường học

1. UBND xã xây dựng kế hoạch đề nghị HĐND xã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2026 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 để phá dỡ nhà lớp học 2 tầng 8 phòng cũ, xây dựng Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng trường Tiểu học; Thời gian thực hiện trong tháng 1/2022;

2. UBND xã tiếp tục lập quy hoạch chi tiết mở rộng trường Tiểu học và THCS trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt; Thời gian thực hiện trước tháng 6/2022.

3. Trường Tiểu học chủ trì, phối hợp với UBND xã và các ban, ngành, đoàn xây dựng kế hoạch, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để giữ vững trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 (Dự kiến thời gian kiểm tra, thẩm định: Tháng 4, 5/2022; Thời gian công nhận tháng 7/2022). UBND xã thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng trường Tiểu học; Thời gian thực hiện trong tháng 5/2022.

Trong giai đoạn 2023 – 2025 tiếp tục phấn đấu xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 theo Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Trường THCS duy trì và chủ động nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

5. UBND xã đôn đốc đơn vị thi công hoàn thành và ban giao công trình Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non trong tháng 3/2021; Trường Mầm non chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể kiểm tra, rà soát, tiếp tục thu thập hồ sơ minh chứng, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; Thời gian thực hiện trước tháng 3/2022.

c. Tiêu chí số 6: Cơ sở vật chất văn hóa

1. UBND xã và các cơ sở thôn duy trì và khai thác sử dụng thường xuyên Nhà văn hóa trung tâm và các Nhà văn hóa thôn đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả; Bố trí nguồn lực hợp lý để hỗ trợ mua sắm tài sản, chỉnh trang, tu sửa Nhà văn hóa đảm bảo công trình mang tính bền vững, tạo môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

2. UBND xã và các cơ sở thôn duy trì và đảm bảo có ≥ 70% Nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. UBND xã cải tạo ao bơi hoặc trường Tiểu học duy trì hoạt động của bể bơi thông minh đảm bảo hợp vệ sinh và an toàn cho người sử dụng;

4. UBND xã cải tạo sân vận động trung tâm và các cơ sở thôn cải tạo các sân thể thao ở thôn đảm bảo cho các hoạt động thể dục thể thao của xã, thôn.

5. Cơ sở thôn huy động ngày công, kinh phí để mua sắm tài sản, tăng cường cơ sở vật chất, quét vôi, ve Nhà văn hóa; Trồng cây, quét dọn, vệ sinh khu vực Nhà văn hóa, bãi chôn lấp rác, vân vận động và các khu vực sinh hoạt cộng đồng.

d. Tiêu chí số 10: Thu nhập bình quân đầu người

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế số; khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế vườn; chăn nuôi kết hợp với làm trang trại tổng hợp; đầu tư thâm canh, mở rộng diện tích trồng cây dưa hấu. Đồng thời, hỗ trợ tối đa cho các hộ phát triển sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế gia đình; mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho Nhân dân. Triển khai các mô hình sản xuất hàng hóa theo hình thức liên kết để nâng cao giá trị và chất lượng của sản phẩm nông nghiệp. Tăng cường liên kết với các doanh nghiệp tuyển lao động địa phương đi lao động nước ngoài và tại các công ty trong nước. Phấn đấu năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/người/năm.

e. Tiêu chí số 16: Văn hoá

1. Cơ sở thôn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các tiêu chí để 100% thôn đạt chuẩn danh hiệu làng văn hóa và có ít nhất 01 thôn được UBND huyện tặng giấy khen trong năm 2022. UBND xã chỉ đạo công chức Văn hoá – Thông tin hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở thôn thực hiện các tiêu chí đăng ký với cấp có thẩm quyền; Các ban, ngành, đoàn thể tăng cường, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

2. UBND xã chủ trì phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân xã, Đoàn thanh niên xã kiểm tra, rà soát, xây dựng mỗi thôn có ít nhất một Câu lạc bộ (đội, nhóm) văn hóa - văn nghệ, thể thao hoạt động thường xuyên; Xây dựng chương trình, kế hoạch để mỗi năm tổ chức tối thiểu 01 hội diễn văn nghệ và 2-3 hội thao cấp xã thu hút nhiều người dân tham gia, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp văn hóa truyền thống của địa phương (như hát chèo, rối nước, đấu vật, pháo đất…) thực hiện tốt công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa – thể dục thể thao.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1560
Trước & đúng hạn: 1560
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 09:04:31)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 8
Tất cả: 45,831