CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Lễ trao tặng huy hiệu Đảng và Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
26/07/2023 08:04:53

         Thực hiện kế hoạch và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Giàng, sáng ngày 25/7/2023, tại Hội trường UBND xã Ngọc Liên tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng và Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

         Về dự buổi lễ trao tặng và dự hội nghị sơ kết có đồng chí Nguyễn Văn Công - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện và các đồng chí trong Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy; Về phía địa phương, về dự có đồng chí Lê Văn Định – HUV - Bí thư BCH Đảng bộ xã; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Ngọc Liên; cùng các ban ngành, đoàn thể và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ xã đã về dự đông đủ.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Công - UVBTV Huyện ủy - Phó CT TT UBND huyện Cẩm Giàng trao tặng huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên 55 tuổi đảng và 40 năm tuổi đảng

         Tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Văn Công - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện đã vinh dự trao tặng huy hiệu Đảng cho 9 Đảng viên; trong đó, có 04 Đảng viên được tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 05 Đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đều là những đảng viên ưu tú, từng tham gia chiến đấu tại các chiến trường và tham gia công tác xã hội tại địa phương. Qua quá trình công tác và hoạt động trong Đảng, các đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, luôn động viên con cháu, nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Công – UVBTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại buổi lễ

         Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Công – UVBTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu, việc trao tặng huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với sự phấn đấu và những đóng góp, cống hiến của các Đảng viên suốt đời tin tưởng, kiên định với lý tưởng cách mạng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Qua đây cũng mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm của mình, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng; động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đồng thời, mong muốn các Đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tiếp tục đóng góp cho Chi bộ, Đảng bộ nơi cư trú, cùng cấp ủy Đảng và Chính quyền địa phương xây dựng Chi bộ, Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh và là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

         Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Xuyết, Đảng viên 40 năm tuổi Đảng thay mặt các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng đối với các đảng viên đã hứa tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp cách mạng, của địa phương trong những năm tới. Dù bất cứ ở đâu, với cương vị công tác nào, dù tuổi cao, sức lực có giảm nhưng nguyện là người cộng sản tiêu biểu, tấm gương sáng trong xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng ở địa phương; giáo dục đảng viên trẻ, vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 
Các đại biểu tham dự hội nghị  

         Tại hội nghị sơ kết công tác Đảng, 6 tháng đầu năm 2023; Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các Chi bộ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đảng bộ xã đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của huyện như: Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 22-NQ/TU và Quyết định số 622-QĐ/TU ngày 22/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lục lượng Công an tỉnh Hải Dương thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 22/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện “Đề án phát triển ứng dựng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyên đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa ban tỉnh Hải Dương …; triển khai đợt học tập, sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng- Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh và của huyện, kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ trọng tâm, công việc đột phá, xây dựng nông thôn mới nâng cao; tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án; đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đánh giá kết quả thực hiện 9 Đề án của Huyện uỷ; Tiếp tục sưu tầm tài liệu, xây dựng bản thảo, tổ chức hội thảo khoa học và đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện uỷ thẩm định cuốn Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Ngọc Liên (1930 - 2020); Xây dựng kế hoạch và tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tinh thần Nghị quyết Trung ­ương 4 (khóa XII), làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm tạo ra sự đoàn kết, thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, công chức, tập thể Đảng ủy và trong toàn Đảng bộ xã; Thực hiện các trình tự, thủ tục để được cấp phép, in và xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Ngọc Liên (1930 – 2020); Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt, phổ biến chủ tr­­­ương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Làm tốt công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương.

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng theo tinh thần Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy và Đề án số 04-ĐA/HU của Huyện ủy; Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, hàng năm; duy trì thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, làm tốt công tác quản lý đảng viên và phát triển Đảng; chỉ đạo tốt Đại hội Hội chất độc da cam nhiệm kỳ 2023-2028, kiện toàn Ban thanh tra nhân dân và chuẩn bị công tác Đại hội Uỷ ban MTTQ; hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng viên mới do Ban Thường vụ Huyện uỷ giao; xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; Triển khai, tổ chức cuộc tiếp xúc đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với nhân dân thôn Mỹ Ngọc theo quy định; Tổ chức đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.

         Công tác điều hành kịp thời, quyết liệt của HĐND, UBND xã, triển khai toàn diện, tập trung các nhiệm vụ, lĩnh vực đạt kết quả cao, đẩy mạnh phát triển kinh tế, các ngành nghề được giữ vững và phát triển. Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được phát huy hiệu quả; chất lượng y tế, giáo dục đào tạo tiếp tục nâng cao; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023, an ninh chính, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoàn thành và vượt chỉ tiêu về cài đặt, đăng ký, kích hoạt ứng dụng định danh điện tử VNeID cho nhân dân.

         Tuy nhiên trong báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra các điểm còn tồn tại, hạn chế đó là công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết chưa thường xuyên; công tác nắm bắt tình hình, dư luận xã hội có lúc, có việc chưa kịp thời; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số đơn vị còn mang tính hình thức; việc thực hiện tự phê bình và phê bình hiệu quả chưa cao; công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ; vẫn còn đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật; công tác phát triển đảng viên mới ở cơ sở còn gặp khó khăn nhất là ở các chi bộ nông thôn.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội chưa có bước đột phá; nhiều diện tích đất nông nghiệp không canh tác; công tác đấu giá quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu chậm; Kết quả thu ngân sách còn thấp; Một số đơn thư, ý kiến, kiến nghị và một số vi phạm đất đai chưa được xử lý dứt điểm; Công tác cải cách hành chính đã được nâng nên nhưng chưa rõ nét.

Việc thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác MTTQ và các đoàn thể nhân dân chưa rõ nét; Sự phối hợp công tác giữa các ngành, đoàn thể chưa chặt chẽ; người đứng đầu có lúc, có việc chưa quyết liệt; Một số cán bộ, công chức chưa quyết tâm, trách nhiệm cao trong thực hiện công việc được giao.

         Tiếp đó, tại phần thảo luận tại hội nghị các đại biểu đều đồng tình thống nhất tại hội nghị, đều nhất trí cao với những kết quả Đảng bộ và nhân dân đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, điều hành của UBND xã.

         Phát biểu kết luận tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Lê Văn Định HUV- Bí thư Đảng ủyđã đánh giá cao trách nhiệm, tâm huyết của các ý kiến tham luận tại Hội nghị, những kết quả Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong xã đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; đồng thời đề nghị HĐND, UBND, các tổ chức chính trị - xã hội xã và các Chi bộ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, điều hành quản lý của chính quyền, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính trị, kinh tế đề ra trong năm 2023 và nhấn mạnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột phá. Nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc quy định về những điều đảng viên không được làm. Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, chủ động nắm bắt dư luận, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; duy trì nghiêm chế độ nề nếp sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ; thực hiện kiểm tra đối khớp hồ sơ, bổ sung cập nhật dữ liệu đảng viên, chú trọng công tác quản lý đảng viên, quan tâm bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2023. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, các ban của HĐND xã, nhất là hoạt động giám sát. UBND xã tập trung điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp tại bộ phận một cửa; chú trọng sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão. Tiến hành thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án đã được phê duyệt; thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện kịp thời chế độ chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội. Tổ chức các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” dịp 27/7. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng khám chữa bệnh của trạm y tế. Tuyên truyền nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhân nhập ngũ năm 2024, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu huyện giao. Duy trì phong trào toàn dân bảo vê an ninh Tổ quốc, tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. Duy trì hoạt động và nhân rộng các mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy’, sử dụng hiệu quả mô hình camera an ninh trên địa bàn xã.

         Với sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ngọc Liên sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và về đích xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2023./.

Nguyễn Nhiên 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2028
Trước & đúng hạn: 2028
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 05:19:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 5
Tất cả: 48,613