NÔNG THÔN MỚI
Đảng uỷ xã Ngọc Liên ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Ngọc Liên
29/03/2022 12:00:00

Ngày 06/01/2022 Đảng uỷ xã Ngọc Liên ban hành quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Ngọc Liên gồm 13 đồng chí. Trong đó đồng chí Lê Văn Định – Huyện uỷ viên – Bí thư Đảng uỷ xã làm trưởng ban; Đồng chí Phạm Công Hậu – Phó bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch UBND xã, đồng chí Nguyễn Mạnh Cương – Phó bí thư Thường trực Đang uỷ là các phó ban; Các thành viên Ban chỉ đạo gồm: Đồng chí Nguyễn Thị Hà – Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND xã; Đồng chí Bùi Ánh Dương - Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch UBND xã; Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Đảng ủy viên - Trưởng Công an xã; Đồng chí Lê Văn Hưng - Đảng ủy viên - Giám đốc HTX DVNN; Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Đảng ủy viên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã;Đồng chí Nguyễn Thị Hà - Đảng ủy viên - Chủ tịch Hội phụ nữ xã; Đồng chí Nguyễn Văn Nghiêm - Đảng ủy viên - Bí thư Đoàn xã;Đồng chí Nguyễn Văn Chí – Đảng ủy viên – Phụ trách BCH Quân sự xã; Đồng chí Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hội nông dân xã;Đồng chí Nguyễn Văn Tẻo - Chủ tịch Hội CCB xã;

Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để chỉ đạo, triển khai xây dựng và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao theo quy định và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể xã, các cơ sở thôn rà soát bổ sung các Đề án, kế hoạch hành động phát triển nông nghiệp, nông thôn; Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Đảng uỷ xã theo quy định.

Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Ngọc Liên đã ra quyết định kiện toàn 02 Tiểu ban giúp việc Ban chỉ Đạo gồm: Tiểu ban Quy hoạch - Phát triển sản xuất- Xây dựng – An ninh trật tự - Hành chính công gồm 17 đồng chí: Trong đó đồng chí Phạm Công Hậu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã làm trưởng Tiểu ban; Đồng chí Bùi Ánh Dương - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã và đồng chí Lê Văn Hưng - Đảng ủy viên, Giám đốc HTX DVNN, làm Phó Tiểu ban; Các thành viên Tiểu ban là các đồng chí Đảng uỷ viên, các đồng chí là cán bộ, công chức xã và các ông bí thư, trưởng thôn; Kiện toànTiểu ban phát triển Văn hoá - Xã hội – Môi trường gồm: 16 đồng chí: Trưởng ban là đồng chí Nguyễn Mạnh Cương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Các phó ban gồm đồng chí Nguyễn Thị Hà – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Nguyễn Văn Đức - Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã; Các thành viên Tiểu ban là các đồng chí Đảng uỷ viên, cán bộ, công chức xã và các đồng chí Bí thư, trưởng thôn;

Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng đã ban hành quyết định Kiện toàn Tổ giúp việc Ban chỉ đạoChương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gồm 10 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Thị Hà – Đảng uỷ viên - Chủ tịch Hội phụ nữ làm Trưởng Tiểu ban, phó ban và các thành viên là các đồng chí Đảng uỷ viên, cán bộ, công chức xã. Các Tiểu ban cũng đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1590
Trước & đúng hạn: 1590
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 04:51:38)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 3
Tất cả: 45,995