CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
29/04/2022 03:55:35

Ngày 29/4/2022, Tại Hội trường UBND xã Ngọc Liên tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

 
Toàn cảnh hội nghị 

Về dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Đảng ủy viên, UBMTTQ, các cán bộ, công chức xã, Bí thư chi bộ và đảng viên trong xã.

 
Đồng chí Lê Văn Định - HUV - Bí thư Đảng ủy truyền đạt nội dung tại hội nghị 

Đồng chí Lê Văn Định – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Liên chủ trì hội nghị truyền đạt toàn bộ các nội dung cốt lõi của Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 28/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 57-KH/HU ngày 17/3/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Đảng ủy xã.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện, phát huy tinh thần tự giác, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nhanh chóng đưa Kết luận, Quy định của Trung ương Đảng đi vào cuộc sống góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 87
Trước & đúng hạn: 87
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/01/2023 07:48:04)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 16
Tất cả: 36,127